Omplacering

Om du inte längre kan ha kvar ditt djur p.g.a. en ändrad boendesituation, allergi eller kanske konflikter med andra djur i hushållet, är omplacering oftast det bästa alternativet. Här finns lite information som förhoppningsvis kan hjälpa dig med detta.

Allmänt

Först och främst: Hur det än blir förbättras dina chanser till en lyckosam omplacering betydligt om du är ute i god tid! Om det går trögt, hör av dig i god tid och vänta inte till sista minuten med att be om hjälp. Räkna med att du vanligtvis får behålla djuret i minst två veckor innan en ny boendelösning ordnats och planera om möjligt därefter. Om du uttömt de alternativ som beskrivs nedan utan att få något napp får du gärna höra av dig per mail, så kan jag hjälpa dig att hitta alternativ. Bifoga detaljerad information om djuren och vad som gjorts hittills för att hitta nya hem åt dem, samt foton.

Anonyma, internetbaserade tjänser såsom Blocket är generellt inte att rekommendera vid omplacering av djur. Det förekommer alltför många oseriösa djurägare utan de mest grundläggande kunskaper, eller rent av bedrägliga personer som gärna vill få tag i djur för användning vid t.ex. illegal hundhetsning. Det har även förekommit fall där hästägare lämnat bort sina hästar till en person som utgivit sig för att driva ett ”pensionat” där de ska få leva sina liv, bara för att sedan lämna hästen till slakt när djurägaren åkt iväg för att få ut pengar för slaktkroppen. Om du trots allt väljer denna väg rekommenderas att du gör hembesök i djurets tänkta nya hem, samt kollar den nya ägarens personnummer med Länsstyrelsen för att säkerställa att vederbörande inte har djurförbud eller några förelägganden ang. bristande djurskötsel mot sig. Att ta ut ett skäligt pris för djuret och medföljande tillbehör är också ett sätt att avskräcka de mest oseriösa intressenterna. Har man inte råd att betala en rimlig summa för ett djur har man förmodligen inte råd att äga det heller.

Det är du som djurägare som måste ta ansvar för att ditt djur får ett acceptabelt nytt hem. Det finns dock många organisationer att vända sig till som kan hjälpa dig, om du inte har möjlighet att omplacera privat genom dina egna kontakter. Nedan beskrivs några vanliga alternativ för hundar och katter. Om du har frågor om omplacering av andra djurslag är det bäst om du kontaktar kliniken per telefon under telefontiden, alternativ beskriver din situation per mail.

Omplacering av katt

Katter kan ofta bete sig mycket olika beroende på miljö och socialt sammanhang. En katt som t.ex. är skygg eller har problem med rumsrenheten kan fungera utmärkt i en annan miljö. Man bör alltså inte förmoda att en katt inte är lämplig att omplacera p.g.a. beteendeproblem. Katthemmen har generellt stor erfarenhet av katter med olika behov och det mesta går att lösa. Här är några av de största i klinikens omnejd:

Gefle katthem: http://geflekatthem.se/
Gästrike katthem: http://www.gastrike-katthem.se/
Uppsala katthem, ”Samvetet”: http://uppsalakatthem.com/
Hitta katten, Enköping: http://www.hittakatten.com/
Musses vänner, Jälla: http://www.mussesvanner.se/
Avesta katthem: http://www.avestakatthem.se/

Omplacering av hund

Om du nyligen införskaffat din hund men t.ex. oväntat drabbats av allergi ska du i första hand vända dig till din uppfödare. Om uppfödaren, eller den du köpt hunden av, inte kan eller vill ta tillbaka hunden bör du vända dig till rasklubben, på den närmast belägna ort som den är representerad på. Om du har en blandras beror det väldigt mycket på vilka egenskaper den har och vilka användningsområden som kan vara aktuella – kanske kan du höra med din lokala brukshundsklubb eller agilityklubb om de har några uppslag på potentiella nya ägare? I sista hand kan du vända dig till en seriös organisation som arbetar med omplacering av hundar, t.ex. Hittehund eller Hundstallet. Dessa organisationer har dock ofta fullt upp med omplaceringar från Polisen och Länsstyrelsen, och därför begränsade möjligheter att hjälpa privata djurägare som behöver omplacera sina hundar av praktiska skäl. Om de har fullt kan de dock kanske rekommendera vidare till någon annan som kan hjälpa till.