Kliniken upphör

Fr.o.m. 2019 upphör Urdjur veterinärklinik helt med verksamheten. Under sommaren 2017 lades verksamheten med en fysisk klinik ner i Västland i samband med att jag flyttade till Sandviken. Under 2018 har kliniken gått på sparlåga med enstaka hembesök, medan jag främst jobbat på Evidensia i Sandviken och på FirstVet. Från och med 2019 kommer jag enbart att jobba via Evidensia och FirstVet, och lägger ner min egen verksamhet, dels pga tidsbrist och dels då den ringa omfattningen inte motiverar lagerhållning av mediciner och materiel.

Stort tack till alla kunder under åren!

Stefan Lindberg, leg. vet.

Urdjur veterinärklinik 2013-2018