Flytt till Sandviken

Efter snart fyra år på Tierps landsbygd har det nu blivit dags att stänga den stationära kliniken. Från 1/8 utgår Urdjur veterinärklinik från Sandviken, och erbjuder då endast hembesök med ett mer begränsat tjänsteutbud.

Utbudet av veterinärvård i lokalområdet har ökat kraftigt sedan starten 2013. Då fanns bara Distriktsveterinärerna i Tierp. Idag finns XLvets filial i centrala Tierp, NidVet i Karlholmsbruk, veterinär Eva Svärd på Fäcklinge Gård på väg mot Tierps kyrkby, samt Marma Veterinärpraktik i Marma. Det kommer alltså inte att råda någon brist på lokala veterinärtjänster i norra Uppland när jag flyttar.

Sedan december 2016 har jag börjat arbeta allt mer med distanskonsultationer via FirstVet (FirstVet.com). Liknande tjänster är väletablerade på humansidan med t.ex. Min Doktor och Kry.se. Sedan årsskiftet har efterfrågan på detta ökat kraftigt och det ser ut att fortsätta. Mina framtidsplaner är att fortsätta jobba med distanskonsultationer via FirstVet samt hembesök i mer begränsad skala (ungefär en dag i veckan) med utgångspunkt från Sandviken. En uppdaterad hemsida kommer under andra halvan av juli, som kommer att spegla denna nya inriktning för kliniken. Jag kommer även fortsätta med undervisning på REAL-gymnasiets djurprogram, där jag nu medverkat som gästföreläsare under två läsår.

Kliniken kommer att fortsätta som vanligt under hela juni. Under första halvan av juli upphör drop-inmottagningen och möjligheten att boka tid direkt via hemsidan. Kliniken har öppet efter överenskommelse fram till fredag den 14 juli. Därefter stänger stationärkliniken. Senast 1 augusti kommer hemsidan vara uppdaterad med nytt tjänsteutbud, prislista m.m. Dropin-mottagningen i Östervåla fortsätter även den som vanligt i juni. Därefter kommer mottagning i Östervåla att erbjudas mer sporadiskt, efter tidsbokning per mail. Mer information om detta kommer att anslås på Wåhlstedts i Östervåla samt på hemsida och Facebook.

Ett stort och varmt tack till alla kunder, tvåbenta som fyrbenta, som besökt kliniken i Västland under de år som varit! Jag tar med mig många fina minnen när jag nu flyttar vidare norrut till nästa län.