Sänkta priser för hästägare!

Nu blir det ännu billigare att vaccinera din häst! Kombinationsvaccin influensa och stelkramp sänks från 600 till 500 kr/dos! Kliniken har nu även EHV-vaccin (abortvirus) i sortimentet à 500 kr/dos. När du gör tre på varandra följande vaccinationer av samma sorts vaccin på samma häst inom högst nio månader (t.ex. grundvaccination influensa eller botulism, eller […]