Information om officiella veterinärer

I Sverige besiktigas alla djur som kommer till ett slakteri för att säkerställa att de är friska och att skötseln av djuren varit tillfredsställande på gården de kommer ifrån. Dessutom besiktigas organ och slaktkroppar efter slakt, för att ytterligare kontrollera frånvaro av sjukdomstecken samt att god livsmedelshygien råder i samband med slakten. Detta arbete utförs […]