Uppdaterad prislista och information

Nu har kliniken en uppdaterad, mer differentierad prislista. Det innebär bland annat att det exempelvis blir billigare för dig som gör en klinisk undersökning när det krävs få eller inga ytterligare åtgärder. Det blir också lättare för dig som kund att förutse prisbilden för olika åtgärder mer exakt, redan innan du bokar tid. Mer detaljerad […]